Fundacja

Chaber Polski

Celem fundacji jest wszechstronne realizowanie, propagowanie i popieranie idei oraz przedsięwzięć zmierzających do rozwoju kultury, sztuki, kultury fizycznej oraz edukacji w społeczeństwie, a w szczególności wśród młodzieży oraz osób starszych.

fundacja pełna słońca Fundacja Chaber Polski

DO CELÓW FUNDACJI NALEŻY

W dziedzinie kultury i sztuki:
 • promowanie, inspirowanie i podnoszenie rangi kultury i sztuki w społeczeństwie;
 • wspieranie przedsięwzięć służących krzewieniu wiedzy na temat różnych dziedzin kultury i sztuki;
 • organizowanie i wspieranie przedsięwzięć pobudzających wzrost aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym i aktywności na polu kultury i sztuki;
 • upowszechnianie i promowanie literatury i poezji, w szczególności sztuki pisania fraszek;
 • organizowanie i wspieranie inicjatyw służących ochronie polskiego dziedzictwa jezykowego, kulturowego i naro­dowego;

W dziedzinie edukacji, ekologii oraz kultury fizycznej:
 • podejmowanie i umacnianie inicjatyw edukacyjnych, społecznych, sportowych, zdrowotnych, kulturalnych i innych będących w centrum zainteresowania miesz­kańców;
 • wszechstronny rozwój zdolności intelektualnych dzieci, młodzieży i dorosłych, stymulujący ich kreatywność;
 • wyrównywanie szans edukacyjnych oraz dostępu do kultury i sztuki w środowiskach zmarginalizowanych;
 • upowszechnianie i promowanie wartości proekologicznych oraz rozwój świadomości ekologicznej społeczeństwa, w tym świadomości na temat zagrożeń środowiska przyrodniczego;
 • podejmowanie inicjatyw w celu ochrony i tworzenia zieleni miejskiej;
 • szerzenie tolerancji i wiedzy o odmiennych kulturach i re­ligiach;
 • promowanie ochrony zwierząt i ich praw poprzez prowadzenie działalności edukacyjnej, w szczególności wśród dzieci i młodzieży;
 • popularyzacja oraz wspieranie idei zdrowego trybu życia oraz aktywności fizycznej poprzez uprawianie sportu;
 • pozostałe cele zgodne z §8 statutu.

Podaruj fundacji swoją pomoc

Miej realny wpływ na rozwój kultury, sztuki i edukacji w społeczeństwie.

Każda nasze działanie jest finansowane z dotacji, dlatego każda darowizna, pieniężna, będzie dla nas ogromnym wsparciem.

KONKURS

fotograficzno – kartograficzny

FINAŁ

Wyjątkowe okoliczności jakie zaistniały w tym roku spowodowały, że Uroczysta Gala w Muzeum Archidiecezjalnym w Warszawie nie mogła się odbyć z powodów ograniczających imprezy i spotkania publiczne.

Finał konkursu Przydrozne Kapliczki

Projekty społeczne

Projekty społeczne aktualnie realizowane przez Fundacje

konkurs

przydroznekapliczki.pl

Konkurs w tym roku doczekał się 5 edycji. Konkurs cieszy się dużą popularnością wsród społeczeństwa, a także posiada zacne grono patronów.

konkurs

kochajmypupile.pl

Celem Konkursu jest kształtowanie świadomości dzieci właściwego obcowania ze zwierzętami.

konkurs

fraszkowykonkurs.pl

Celem konkursu literackiego dla seniorów i juniorów jest propagowanie poprawnej literackiej polszczyzny.

konkurs

Tylko piłka musi być okrągła

Turniej zorganizowany dla seniorów i juniorów (drużyny mieszane)