Fundacja

Chaber Polski

Celem fundacji jest wszechstronne realizowanie, propagowanie i popieranie idei oraz przedsięwzięć zmierzających do rozwoju kultury, sztuki, kultury fizycznej oraz edukacji w społeczeństwie, a w szczególności wśród młodzieży oraz osób starszych.
fundacja pełna słońca Fundacja Chaber Polski

Projekty społeczne

Projekty społeczne realizowane przez Fundacje

Konkurs faktograficzno-fotograficzny „Polskie Kapliczki, Krzyże i Figury Przydrożne”
Konkurs

Kapliczki, krzyże i figury przydrożne

Konkurs w tym roku doczekał się 6 edycji. Konkurs cieszy się dużą popularnością wsród społeczeństwa, a także posiada zacne grono patronów.

przydroznekapliczki.pl
Wystawa

Stacja Kultura

Projekt ”Stacja Kultura” Fundacji Chaber Polski we współpracy z Tauron Polska Energia SA rozpoczął się w czerwcu br. i potrwa do 30 grudnia br. Projekt obejmuje cykl wystaw prac studentów uczelni artystycznych na dworcach PKP w Katowicach, Krakowie i Częstochowie oraz Lotnisku w Radomiu.

stacjakultura.org
Kazimierz Górski jego Orły
Album

Kazimierz Górski i Jego Orły

II edycja albumu wydanego z okazji 100. rocznicy urodzin Kazimierza Górskiego.

albumogorskim.pl
Album

Od Francji do Kataru

Album opisuje bogatą historię polskiej piłki nożnej w latach 1938 – eliminacje 2022

polskiemundiale.org
Turniej o Puchar Orłów Górskiego „Tylko piłka musi być okrągła”
Turniej

Tylko piłka musi być okrągła

Turniej zorganizowany dla seniorów i juniorów (drużyny mieszane)

tylko-pilka-musi-byc-okragla.pl
Album

Piłkarze Niepodległej

Sport to jeden z najważniejszych elementów wychowania w duchu patriotyzmu.

pilkarzeniepodleglej.pl
Kochajmy Pupile - tylko tyle i aż tyle
Konkurs

Kochajmy pupile … tylko i aż tyle

Celem Konkursu jest kształtowanie świadomości dzieci właściwego obcowania ze zwierzętami.

kochajmypupile.pl
Konkurs

Fraszkowy konkurs

Celem konkursu literackiego dla seniorów i juniorów jest propagowanie poprawnej literackiej polszczyzny.

fraszkowykonkurs.pl

Ruszył projekt STACJA KULTURA obejmujący cykl wystaw prac studentów uczelni artystycznych. Projektowi towarzyszy cykl wernisaży i wykładów na temat sztuki. 

Sportowe Lato 2023

Podaruj Fundacji swoją pomoc

Miej realny wpływ na rozwój kultury, sztuki i edukacji w społeczeństwie.

Każda nasze działanie jest finansowane z dotacji, dlatego każda darowizna, pieniężna, będzie dla nas ogromnym wsparciem.

DO CELÓW FUNDACJI NALEŻY

W dziedzinie kultury i sztuki:
 • promowanie, inspirowanie i podnoszenie rangi kultury i sztuki w społeczeństwie;
 • wspieranie przedsięwzięć służących krzewieniu wiedzy na temat różnych dziedzin kultury i sztuki;
 • organizowanie i wspieranie przedsięwzięć pobudzających wzrost aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym i aktywności na polu kultury i sztuki;
 • upowszechnianie i promowanie literatury i poezji, w szczególności sztuki pisania fraszek;
 • organizowanie i wspieranie inicjatyw służących ochronie polskiego dziedzictwa jezykowego, kulturowego i naro­dowego;
W dziedzinie edukacji, ekologii oraz kultury fizycznej:
 • podejmowanie i umacnianie inicjatyw edukacyjnych, społecznych, sportowych, zdrowotnych, kulturalnych i innych będących w centrum zainteresowania miesz­kańców;
 • wszechstronny rozwój zdolności intelektualnych dzieci, młodzieży i dorosłych, stymulujący ich kreatywność;
 • wyrównywanie szans edukacyjnych oraz dostępu do kultury i sztuki w środowiskach zmarginalizowanych;
 • upowszechnianie i promowanie wartości proekologicznych oraz rozwój świadomości ekologicznej społeczeństwa, w tym świadomości na temat zagrożeń środowiska przyrodniczego;
 • podejmowanie inicjatyw w celu ochrony i tworzenia zieleni miejskiej;
 • szerzenie tolerancji i wiedzy o odmiennych kulturach i re­ligiach;
 • promowanie ochrony zwierząt i ich praw poprzez prowadzenie działalności edukacyjnej, w szczególności wśród dzieci i młodzieży;
 • popularyzacja oraz wspieranie idei zdrowego trybu życia oraz aktywności fizycznej poprzez uprawianie sportu;
 • pozostałe cele zgodne z §8 statutu.

KONKURS

fotograficzno – kartograficzny

FINAŁ

6. Edycja Konkursu Kapliczki, Figury i Krzyże przydrożne zakończona. Uroczysta Gala wręczenia nagród i wyróżnień odbyła się zgodnie z planem w Muzeum Archidiecezjalnym w Warszawie 28 listopada 2022 roku. Niech tekst naszego Patrona medialnego posłuży za rzetelną informację, sprawozdanie i najlepsze podsumowanie wydarzenia.