logo fundacji Chaber Polski
Akcja społeczna "W różańcu..."

Fundacja CHABER POLSKI wspólnie z Warszawską Kurią Metropolitalną, Muzeum Archidiecezji Warszawskiej, Narodowym Centrum Kultury, Fundacją Ogólnopolskiego Porozumienia Uniwersytetów Trzeciego WiekuZwiązkiem Nauczycielstwa Polskiego organizuje akcję społeczną „W różańcu róża ukryta rozkwita” w trosce o zachowanie naszej tożsamości narodowej i chrześcijańskiego dziedzictwa kulturowego utożsamianego też z kapliczkami.

Zintegrowanie rodziny i społeczeństwa w wielką wspólnotę ma wielką wartość, która kształtuje człowieka i łączy ludzi. Kuria z nadzieją na pozytywne skutki planowanej akcji włączy się w nią zarówno poprzez objęcie jej honorowym patronatem, jak i współpracę organizacyjną.

Konkurs fotograficzno-kartograficzny
Kapliczka

15 kwietnia  b.r. ruszy konkurs foto i faktograficzny mający na celu wyeksponowanie miejsc związanych z polską tradycją, kulturą i historią.

Konkurs ma na celu przybliżenie historycznych i artystycznych wartości polskich przydrożnych kapliczek oraz krzyży. Zaprezentowanie tych, niejednokrotnie unikatowych na skalę międzynarodową, elementów małej architektury, stanowi bezcenny dorobek historyczno-artystyczny i dziedzictwo kulturowe Polaków.

W konkursie mogą wziąć udział juniorzy (do lat 18) oraz seniorzy (50+).

Termin zgłaszania prac: 15 kwietnia 2018 roku ÷ 15 września 2018 roku. Wyłonienie zwycięzców: listopad.

Uczestnicy nadsyłają zdjęcia kapliczek, figur i krzyży przydrożnych, opatrzone w miarę możliwości szczegółowym opisem, ukazującym lata powstania kapliczki, jej fundatora, historię okolicy itp.;

  • Publikacja nadesłanych prac na stronie internetowej odbywa się raz w tygodniu, w niedzielę po południu;
  • Na koniec każdego kwartału Jury wyłania 1 kapliczkę kwartału dla każdej kategorii (juniorzy – seniorzy), a na zakończenie całego konkursu – 3 zwycięskie prace (z każdej kategorii). Typowanie „kapliczki kwartału” ma na celu ożywienie społeczności biorącej udział w konkursie – data jego zakończenia może być zbyt odległa, aby ożywić stronę, zaś cokwartalne wyróżnienie 1 pracy z pewnością przyczyni się do podniesienia atrakcyjności całej akcji.

Strona internetowa konkursu http://przydroznekapliczki.pl


Konkurs fotograficzno-kartograficzny

Turniej o Puchar Orłów Górskiego "TYLKO PIŁKA MUSI BYĆ OKRĄGŁA"
Tylko piłka musi być okrągła
Problem braku ruchu, którego konsekwencją jest otyłość, oraz choroby cywilizacyjne zbiera coraz większe żniwo. Sport to wartość, która kształtuje człowieka i integruje społeczeństwo.

Stowarzyszenie Orły Górskiego i Fundacja Chaber Polski we współpracy ze Związkiem Nauczycielstwa Polskiego i Fundacją Ogólnopol­skiego Porozumienia Uniwersytetów Trzeciego Wieku organizują Turniej o Puchar Orłów Górskiego „Tylko piłka musi być okrągła”.


Terminy i zasady, oraz regulamin konkursów zostaną ogłoszone na naszej stronie.