Akcja społeczna „W różańcu...”

Fundacja CHABER POLSKI wspólnie z Warszawską Kurią Metropolitalną, Muzeum Archidiecezji Warszawskiej, Fundacją Ogólnopolskiego Porozumienia Uniwersytetów Trzeciego Wieku organizuje akcję społeczną „W różańcu róża ukryta rozkwita” w trosce o zachowanie naszej tożsamości narodowej i chrześcijańskiego dziedzictwa kulturowego utożsamianego też z kapliczkami.

Zintegrowanie rodziny i społeczeństwa w wielką wspólnotę ma wielką wartość, która kształtuje człowieka i łączy ludzi. Kuria z nadzieją na pozytywne skutki planowanej akcji włączy się w nią zarówno poprzez objęcie jej honorowym patronatem, jak i współpracę organizacyjną.


Zdjęcie przydrożnej kapliczki
Kapliczka na dworcu kolejowym
Konkurs fotograficzno-kartograficzny
Zdjęcie kapliczki przesłane na konkurs

15 kwietnia  2020 r. rusza IV edycja konkursu foto i faktograficznego mającego na celu wyeksponowanie miejsc związanych z polską tradycją, kulturą i historią.


Konkurs ma na celu przybliżenie historycznych i artystycznych wartości polskich przydrożnych kapliczek oraz krzyży. Zaprezentowanie tych, niejednokrotnie unikatowych na skalę międzynarodową, elementów małej architektury, stanowi bezcenny dorobek historyczno-artystyczny i dziedzictwo kulturowe Polaków.


W konkursie ustanowiono III kategorie wiekowe: do lat 18, 18 ÷ 50 lat, 50+.

Termin zgłaszania prac: 15 kwietnia 2020 roku ÷ 15 września 2020 roku. Wyłonienie zwycięzców: listopad.

Uczestnicy nadsyłają zdjęcia kapliczek, figur i krzyży przydrożnych, opatrzone w miarę możliwości szczegółowym opisem, ukazującym lata powstania kapliczki, jej fundatora, historię okolicy itp.;

  • Publikacja nadesłanych prac na stronie internetowej odbywa się raz w tygodniu, w niedzielę po południu;

W związku z szerokim odzewem osób zainteresowanych konkursem jak i jego tematyką, planujemy uruchomienie kolejnej edycji.Strona internetowa konkursu http://przydroznekapliczki.pl


Kapliczka zapomniany krzyż

„Kochajmy pupile – tylko i aż tyle”
Akcja oświatowa KOCHAJMY PUPILE

Fundacja „Chaber Polski” planuje uruchomienie II edycji akcji oświatowej „KOCHAJMY PUPILE – TYLKO I AŻ TYLE”.

Celem akcji jest kształtowanie świadomości dzieci właściwego obcowania ze zwierzętami, poznawania bezpiecznych granic w tych kontaktach, wzajemnego szacunku a tym samym wyeliminowania przypadków groźnych, których jest tak wiele.


Strona internetowa akcji oświatowej „Kochajmy pupile...” poprzedniej edycji https://kochajmypupile.pl


„Piękno naszego języka w codzienności umyka”
Konkurs na fraszkę

Fundacja „Chaber Polski” planuje uruchomienie III edycji konkursu na fraszkę „PIĘKNO NASZEGO JĘZYKA W CODZIENNOŚCI UMYKA”.

Celem konkursu literackiego dla seniorów i juniorów jest propagowanie poprawnej literackiej polszczyzny.


Strona internetowa konkursu na fraszkę „Piękno naszego języka...” poprzedniej edycji http://www.konkursnafraszke.pl


Turniej o Puchar Orłów Górskiego „Tylko piłka musi być okrągła”
Tylko piłka musi być okrągła

Problem braku ruchu, którego konsekwencją jest otyłość, oraz choroby cywilizacyjne zbiera coraz większe żniwo. Sport to wartość, która kształtuje człowieka i integruje społeczeństwo.

Stowarzyszenie Orły Górskiego i Fundacja Chaber Polski we współpracy z Fundacją Ogólnopolskiego Porozumienia Uniwersytetów Trzeciego Wieku planują organizację Turnieju o Puchar Orłów Górskiego „Tylko piłka musi być okrągła”.


Terminy i zasady, oraz regulamin konkursu zostaną ogłoszone na naszej stronie.